Om Akribit

Hög kvalité, långsiktigt hållbara och kreativa lösningar


Akribit AB är ett byggföretag med en tydlig och etablerad värdegrund där hög kvalitet och goda kundrelationer står i centrum. Företaget grundades 2015 av Boel Hambraeus och Jozef Cichocki efter över 40 år i branschen med egna företag. Vi utför såväl mindre byggnationer och renoveringar som totalentreprenad för större projekt där vi samordnar de olika hantverksgrupper som är involverade.

Vi har ett väl utbyggt samarbete med mycket kompetenta underentreprenörer och leverantörer och använder endast kvalitetsmaterial.

 
Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar inom Stor-Stockholm och fokuserar på att skapa ett bra och nära samarbete med kunden. Därför genomförs alltid en noggrann genomgång av det planerade projektet innan start för att uppnå kundens önskemål. En viktig del av vårt arbete är att vara lyhörda och sätta ord på vad det är kunden vill ha. Det är vanligt att tillägg eller förändringar uppkommer under byggprocessen och därför är det avgörande för slutresultatet att det hela tiden finns en nära kontakt mellan kunden och oss. 
 
Vi arbetar med och vidarutvecklar ständigt vår miljöpolicy. I alla led arbetar vi för att de resurser vi använder i form av drivmedel, råvaror m.m används så miljömässigt som möjligt och att byggavfall och restprodukter återvinns eller återanvänds.
 
Vi erbjuder garantier på utfört arbete och har erforderliga entreprenadförsäkringar.

"Akribit har anlagt en uteplats med stenläggning och murar samt byggt en ny altan i trä. Alltsammans synnerligen kompetent och gediget utfört och jag fick många förslag på snygga lösningar som jag inte hade tänkt på själv. Arbetet startade på avtalad tid och genomfördes enligt plan, samt ordning och reda i dokumentation och fakturering."

Eva L